QUE FACEMOS?

Áreas principais
 

Proxectos de acción voluntaria

Acompañamento a persoas en situación de vulnerabilidade a probas médicas, xestión de citas, trámites burocráticos. 

Visitas e acompañamentos domiciliarios, comprobacións, seguimentos, 

Proxectos de participación cidadá

Formación e sensibilización comunitaria relacionada con temáticas de ineterese xeral: coeducación, medioambiente, interculturalidade, igualdade, 

Creación de espazos de encontro lúdico-educativos. 

Apoio nas canpañas de sensibilización e dinamización social que se organizan cos Servizos Sociais Comunitarios.

Formación 

Organizamos formación para persoas interesadas na acción voluntaria, tanto a nivel xeral en cuestións de voluntariado coma específica nas diferentes actividades que se desenvolven no programa.

Do mesmo xeito, invítase ás persoas voluntarias a que utilicen a plataforma de teleformación que a Xunta de Galicia pon a disposición das persoas voluntarias a través do portal web www.voluntariadogalego.org


Colaboración con outras áreas ou entidades

Colaboración coas áreas de Educación, Cultura Deportes, Medioambiente etc. 

Colaboración co terceiro sector e outras entidades de acción voluntaria..

A nosa historia 

No Concello de Bergondo, o Departamento de Servizos Sociais conta cun proxecto de voluntariado social que comezou a súa andadura no ano 2002. Un dos seus obxectivos é o de potenciar a participación social da veciñanza, a través da creación de espazos para a realización de actividades e intercambio de experiencias, visibilizando e sensibilizando sobre o valor da solidariedade e o altruísmo. 


1

CONCELLO

Temos unha superficie de 32,2 km2, distribuídos en 9 parroquias: Babío, Bergondo, Cortiñán, Guísamo, Lubre, Moruxo, Ouces, Rois e Vixoi. Entre todas suman 72 entidades de poboación. A densidade de poboación é de 190,31 ha./km2


5000

IDEAS 

En cada unha das reunións do equipo de voluntariado traballamos baixo o principio de autoxestión e creatividade.

23

PERSOAS VOLUNTARIAS

23 veciños e veciñas colaboran cun compromiso serio e de calidade cos Servizos Sociais. 

Esta laboura realízase baixo os principios éticos do respecto pola  autonomía das persoas e da confidencialidade e respecto pola súa intimidade.


6633

HABITANTES

767 menores de 15 anos

3.960 entre 16 e 64 anos

1.875 maiores de 65 anos


Proxectos actuais 

O Concello de Bergondo pon á disposición da comunidade un Servizo de acompañamento telefónico dirixido fundamentalmente a persoas maiores que vivan soas ou en parella.

Apoio en diferentes acción de carcater socioeducativo que se organicen desde os Servizos Sociais municipais, ou outras áreas: campamentos de verán, actividades lúdicas, festas baile, saídas socioeducativas, eventos socioculturais, campañas de sensibilización etc.

Programa de apoio aos Servizos Sociais. Este programa está destinado a facilitar espazos e actividades de relación e eintegración para o desenvolvemento e a adquisición de hábitos saudables.

Servizo de acompañamento no fogar. Este servizo pretende ser un espazo de comunicación e de relación entre a persoa beneficiaria e a persoa voluntaria tratando de que sexa o mais satisfactorio posíbel para ámbalas dúas partes.


© 2020 Fundación de Caridad | Todos los derechos reservados.
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis! Esta página web fue creada con Webnode. Crea tu propia web gratis hoy mismo! Comenzar